Krovy

KrovKrov je drevená nosná konštrukcia strechy na povrchu, ktorej je uložená strešná krytina chrániaca dom pred vplyvom zrážok.

Bežne realizujeme krovy klasickej konštrukcie prípadne krovy väzníkové. Po realizácii krovu montujeme klampiarske výrobky, poistnú hydroizoláciu, ukladáme krytinu, montujeme  strešné okná, čiže Vám dokážeme dodať strechu na kľúč.

Vďaka softvérovému vybaveniu Vám dokážeme navrhnúť aj veľmi komplikovaný krov a v predstihu riešiť úskalia, ktoré by sa mohli vyskytnúť.  V prípade, ak si chce niekto poskladať krov sám či bude krov priznaný (pohľadový) a vyžaduje sa precíznosť prevedenia môžeme Vám dodať krov opracovaný na CNC obrábacom centre určenom pre stavebné konštrukcie, ktoré vypracuje všetky spoje krovu s vysokou presnosťou podľa vypracovaného projektu.

Váš sprievodca svetom dreva