Cenník

Výsledná cena je ovplyvnená najmä zložitosťou konštrukčného riešenia, rozsahom vykonávaných prác a použitými materiálmi.
Orientačný cenník prác
Drevostavby Cena
V tejto oblasti je cena individuálna v závislosti na viacerých faktoroch prosím kontaktujte nás.
Strecha na klúč
Realizácia strechy na kľúč  (novostavba) od 12,5 €/m2
Realizácia strechy na kľúč (kompletná rekonštrukcia) od 14 €/m2
Realizácia strechy na kľúč (čiastočná rekonštrukcia) od 8 €/m2
Strecha – čiastočné práce
Tesárske práce od 6 €/m2
Pokrývačské práce od 5,5 €/m2
Klampiarske práce
          komín 40 €/ks
          strešný výlet 40 €/ks
          strešné okno 50 €/ks
          úžlabie 5 €/bm
         odvodňovací systém 5 €/bm
Fasády
Montáž fasádneho obkladu na pripravenú konštrukciu od 15 €/m2
Montáž fasádneho obkladu s podkladovou konštrukiou od 22 €/m2
Montáž fasádneho obkladu s podkladovou konštrukciou a izolácoiu od 35 €/m2
V prípade obkladania ostenia príplatok k základnej cene za m2 od 2 €/m2
Terasy
Montáž terasovných profilov na pripravenú konštrukciu od 8 €/m2
Montáž terasovných profilov s realizáciou základovej konštrukcie od 15 €/m2
Altánky a prístrešky
Základné konštrukcie od 60 €/m2
Základné konštrukcie s montážou od 100 €m2
Základné konštrukcie s montážou a povrchovou úpravou od 150 €/m2
CNC opracovanie ( vrátane materiálu)
Prvky do hrúbky 100mm 456 €
Prvky nad hrúbku 100mm 480 €
Lepené duo a trio hranoly 528 €
Príplatky
Pohľadové KVH hranoly 72 €
Pohľadové DUO a TRIO hranoly 86,40 €
Cenník projekčnej činnosti
Vypracovanie projektu drevenej konštrukcie, podkladov pre CNC opracovanie, montážnych výkresov a vizualizácie od 33 €

Váš sprievodca svetom dreva